Objekty KVH Opava

 • oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub, vybetonován ve dnech 2. až 7. května 1938 v III. třídě odolnosti
 • celková kubatura: 1 807 m³, měl být osazen dvěma zvony "ZN" pro LK vz. 26
 • levá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37
 • pravá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a dvojče TK vz. 37 - zbraň "M"
 • pro ochranu vstupu a střílen je vyzbrojen čtyřmi lehkými kulomety vz. 26
Objekt přežil válečné období bez většího poškození. Teprve v roce 1988 byl pracovníky tehdejšího Muzea revolučních bojů Ostrava zbaven střílen L1. Tyto se v současné době nacházejí v areálu Slezského zemského muzea v Darkovičkách. Na objektu číslo 25 tak byla osazena střílna získaná z francouzského muzea v Le Gua a druhá ze srubu OP-S 28. Ta byla pracovníky Muzea revolučních bojů v roce 1988 při trhání poškozena, a z důvodu nevyužití po roce 1998, vrácena našemu klubu. Poškození střílny bylo opraveno firmou ČV Prototyp Ostrava. Objekt je osazen nepříslušnými zvony ZN dovezenými a osazenými německou armádou za okupace. Pochází ze srubů MO-S 14 a 17. Interiér objektu tvoří hlavní muzejní expozici KVH Opava.
 • oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub, vybetonován ve dnech 17. až 21. května 1938 v II. třídě odolnosti
 • celková kubatura: 1 419 m³, osazen dvěma pěchotními zvony pro LK vz. 26
 • levá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37
 • pravá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a dvojče TK vz. 37 - zbraň "M"
 • pro ochranu vstupu a střílen je vyzbrojen čtyřmi lehkými kulomety vz. 26
Objekt má všechny původní pancéřové prvky. Z důvodu chybějící přístupové cesty je objekt pro návštěvníky nepřístupný.
 • oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub, vybetonován ve dnech 30. května až 4. června 1938 v II. třídě odolnosti
 • celková kubatura: 1 622 m³, osazen dvěma zvony jedním pro "ZN" a jedním "ZD"
 • levá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37
 • pravá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37 a dvojče TK vz. 37 - zbraň "M"
 • pro ochranu vstupu a střílen je vyzbrojen třemi lehkými kulomety vz. 26
Objekt má zachovány všechny originální pancéřové prvky, přičemž raritou je zvon pro těžký kulomet. Z důvodu chybějící přístupové cesty je objekt pro návštěvníky nepřístupný. Po dohodě s majitelem je objekt zabezpečen.
 • zesílený objekt lehkého typu, vybetonován v roce 1937, pod číslem 56
 • levá a pravá střílna jsou normálního typu
 • vchodová střílna je kolíčková – výrobce ZB, č. 375
 • výdech ventilace S, zárubně dveří R 239
Objekt je uveden do stavu po tzv. reaktivaci Československou lidovou armádou a je příležitostně zpřístupňován veřejnosti.
 • objekt lehkého typu, byl vybetonován v roce 1937, pod číslem 55
Do budoucna je plánováno s ohledem na část zachovalé výdřevy interiéru, uvedení objektu do předpokládaného stavu v roce 1938.
 • oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub, vybetonován ve dnech 7. až 13. srpna 1937 v III. třídě odolnosti
 • celková kubatura: 2 100 m³, byl osazen dvěma zvony pro TK vz. 37 a jedním zvonem pozorovacím
 • levá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37) a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37
 • pravá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37) a dvojče TK vz. 37 - zbraň "M"
 • pro ochranu vstupu a střílen je vyzbrojen čtyřmi lehkými kulomety vz. 26
V objektu se zachovaly takřka všechny střílny hlavních zbraní, a to obě M a jedna střílna L1. Druhá byla získána z Francouzského Saint Georges de Didone z objektu H506c. V prostoru schodiště a v týlovém patře jsou pravděpodobně německé malůvky a nápisy v němčině. Není známo, při jaké příležitosti vznikly, předpokládá se, že v rámci obsazení objektu německými ozbrojenci a jeho provizorní přípravě k poslední obraně. Od roku 2020 probíhá rekonstrukce objektu tak, aby jeho zevnějšek znovu nabyl podoby jako v roce 1938. Interiér objektu zatím není veřejnosti dostupný.
 • oboustranný, jednopodlažní pěchotní srub, vybetonován ve dnech 27. září až 2. října 1937 ve II. třídě odolnosti
 • celková kubatura: 1 680 m³, byl osazen dvěma pěchotními zvony pro LK vz. 26
 • levá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37) a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37
 • pravá střelecká místnost: zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spřažený s TK v. 37) a dvojče TK vz. 37 - zbraň "M"
 • pro ochranu vstupu a střílen je vyzbrojen třemi lehkými kulomety vz. 26
V objektu jsou všechny střílny hlavních zbraní originály. Jde o jednopodlažní objekt, vnitřní prostory jsou velice rozlehlé a členité. Objekt v současné době není veřejnosti přístupný.
 • kruhová železobetonová pozorovatelna pro jednoho muže s několika štěrbinovými průzory
 • jejich nejčastějším úkolem bylo střežení průmyslových areálů a dopravních uzlů vyklizených z důvodu nastávajícího náletu a pozorování situace při jeho průběhu za účelem snazší lokalizace míst dopadu nevybuchlých pum
 • Skládá se ze tří částí o síle 15 – 20 centimetrů. Podstavec, obvykle zapuštěný pod úroveň terénu, válcové duté tělo o vnějším průměru asi 145 cm se vstupem a průzory a stříška
Objekt se nacházel v areálu východního nádraží v Opavě, na ulici Skladištní, jako pozůstatek druhoválečné obrany města Opavy. Při rekonstrukci nádraží v roce 2021 byl předán našemu klubu.
Pomník byl zřízen jako připomínka odhodlání našich předků bojovat za vlast. Odhalen byl 5. září 2014 za účasti významných hostů a válečných veteránů. Autory jsou akademičtí sochaři Jana a Pavel Chráskovi z Opavy.