4cm pevnostní kanón vz. 36

Na sklonku roku 2014 se podařilo do Opavy panu Mario Kiriakovi dovézt druhý kus originální čs. pevnostní zbraně z dalekého Norska. Cesta byla složitá a rovněž se neobešla bez spolupráce s autorizovanou firmou na dovoz vojenského materiálu, která nad dovozem převzala záštitu. V té době se rovněž s pomocí ostravské firmy ČV Prototyp podařilo opravit střílnu dovezenou z Darkoviček. Byl vyhotoven celý spodní díl a komplet osazen zpět na místo určení. Srub OP-S 25 tak byl po dlouhých letech znovu připraven k osazení své výzbroje.
V případě norské zbraně se jednalo o velmi zajímavý kus, jelikož šlo o zbraň, která aktivně sloužila v norské armádě pro výcvikové účely ve škole námořních kadetů, odkud byla přemístěna na pevnost Oscarsborg u Osla. Za účelem výcviku byla postavena do volně stojícího ocelového rámu z úhelníků, ale hlavně, stále se nacházela „pod střechou“ a v konzervovaném stavu. Jedná se o úplnou zbraň číslo 320, tedy zbraň tzv. druhé série s popisky v němčině. Přesto, že hlavní části zbraně jsou sčíslovány, bylo nalezeno několik dílů s jinými čísly. K nejzajímavějším patří např. štítek na lafetě číslo 322, ačkoli sama lafeta nese na horním třmenu číslo 320. V průběhu let použití pravděpodobně došlo k vojenské repasi zbraně, neboť tato byla zbavena původních československých nátěrů tryskáním a přetřena norskou základní i vrchní šedou barvou. Zachovány byly původní lampičky k osvitu stupnic, ale tyto již byly zapojeny poválečným způsobem do bakelitové krabičky a napojeny na jinou baterii, než původní NiFe. V rámci klubové repase byla zbraň do posledního šroubku rozebrána a odborně zrestaurována.