OP-S 25 r. 1938

Začlenění do obrany Opavy

OP-S 25 „U Trigonometru” byl postaven jako první objekt 3. stavebního podúseku Milostovice Ženijního skupinového velitelství IV v Opavě ve III. odolnosti (tloušťka stropu 250 cm, čelní stěny 275 cm a ostatních stěn 125 cm) jako oboustranný, dvoukřídlý, dvouzvonový objekt, jehož úkolem bylo spolu se sousedním srubem OP-S 26 „Milostovice” uzavírat odbočku ze zmíněné silnice do Milostovic a spolu s druhým sousedem – OP-S 24 „Paletovo pole” – přehrazovat přehledné pole mezi Milostovicemi a Opavou.
Tomu odpovídala i výzbroj – obě střelecké místnosti byly vyzbrojeny kombinací zbraní L1 (protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37) a M (dvojče těžkých kulometů vz. 37), hlavní výzbroj pod betonem byla doplněna čtveřicí zbraní N (lehký kulomet vz. 26) k ochraně hlavních střílen, týlu a vchodu. Srub byl postaven firmou Ing. Bohuslav Krýsa a spol., Moravská Ostrava (ke stavbě zadán 14. 2. 1938), velitelem Vojenského stavebního dozoru byl kpt. žen. Ing. Zdeněk Ingriš, zástupcem por. žen. Fára, správci stavby por. stav. Karel Kramář a Karel Konopík.

Výstavba objektu

Firma převzala stavbu 21. 2. 1938 a betonáž proběhla ve dnech 2. 5.-7. 5. 1938. Betonáři při ní do připraveného bednění ručně napěchovali 1 807 m3 betonu, který po 28 dnech tuhnutí vykazoval pevnost v tlaku až 650 kg/cm2. Předepsaná norma 450 kg/cm2 tak byla s velkou rezervou splněna. Oba zvony AJ/N (pro pozorování a palbu lehkým kulometem vz. 26) – třístřílnový a čtyřstřílnový – odolnosti V (síla pancíře v úrovni střílen 30 cm) byly zadány k výrobě Škodovým závodům v Plzni s výrobními čísly 160 a 162.

Příprava na obranu

V září 1938 byl srub stavebně dokončen, vyzbrojen kanóny L1 (výrobní čísla 199 a 200, zamontovány v září 1938) a dvojčaty těžkých kulometů M. I ostatní kulometná výzbroj byla zajištěna a k dispozici bylo dostatečné množství munic. Z vnitřních instalací byly hotovy pouze rozvody vody (firma Hygiea), rozvody elektřiny byly zadány firmě J.K.Rudolf Plzeň, filtroventilace byla 26. 8. 1938 zadána firmám RADIA (potrubí) a Janka (soustrojí). V provozu ale nebyla telefonní ústředna ani stanice zemní telegrafie, stejně jako i celá vnitřní spojovací síť, se kterou se počítalo až v roce 1939. Překážkový systém kolem objektu byl hotov. Posádka objektu (velitel por. pěch. Vavřinec Vejmola) ze 14. roty (velitel kpt. pěch. Karel Krejčů) 4. praporu (pplk. pěch. Jakub Kovařík) IV. hraničářského pluku byla připravena k boji. Stejně tak i pěchotní sruby OP-S 26 „Milostovice” a OP-S 27 „Paletovo pole” byly, vzhledem k daným možnostem, v co možná největší míře připraveny k obraně. Posádkám veleli – v OP-S 26 ppor. pěch. Arnošt Lizcman a v OP-S 27 por. pěch. Rudolf Škvrně.